Cercetări științifice UTM

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE PLANIFICATE ȘI ORGANIZATE DE UTM

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

5-7 aprilie 2023
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, ediția 2023
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE

11-12 noiembrie 2022
SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL ”SECTORUL AGROALIMENTAR – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”
Facultatea Horticultura, str. Mircești 48, MD – 2049, Chișinău, Republica Moldova

12-13 mai 2022
Conferința științifico-practică internațională „Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Chișinău, bd. Dacia 41, bloc 10, aula 10-302

19-21 octombrie 2022
Conferința internaționalăMechanical Transmissions: Design, Manufacturing, Simulation, Control  and  Optimization”
Facultatea Inginerie Mecanică, Departamentul Bazele proiectării Mașinilor; Departamentul Design Industrial și de Produs.
dmsco@utm.md

20-21 octombrie 2022
Conferința internațională „Electronics, Communications and Computing” – IC|ECCO 2022, ediția 12
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3

Octombrie 2022
Conferința internațională „Modern technologies in food industry-2022”
Facultatea Tehnologia Alimentelor, str. Studenților, 9/9, corpul de studii nr. 5

Octombrie 2022
Simpozionul internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte”, ediția a XVII-a. 
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, str. Studenților 9/8, bl. nr. 6, 6-208
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

3-4 noiembrie 2022
Conferința științifică internațională „Competitiveness and sustainable development”
Departamentul Economie și Management, FIEB, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
iuliu.turcan@emin.utm.md

 

MANIFESTĂRI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

24 februarie 2022
Conferința de închidere a proiectului Intelligent Valorison of Agro-Industrial Wastes
Facultatea Tehnologii Alimentare, str. Studentilor 9/9, bl. nr. 5, 5-120, 

29-31 martie 2022
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

20 iunie 2022
Conferința de închidere a proiectului tranfrontalier HAZARM
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
livia.nistor@fcgc.utm.md

29 septembrie – 01 octombrie 2022
Simpozionul științific „ConsGeoCad 2022”
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10, 
livia.nistor@fcgc.utm.md

 

MANIFESTĂRI NAŢIONALE

Mai 2022
Conferința științifică studențească dedicată Zilei Europei „Dezvoltatea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
vitalie.maftei@ssu.utm.md

30 septembrie 2022
Evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022
Parcul UTM Râșcani (str. Studenților)
rodica.cujba@adm.utm.md 

WORKSHOP-URI

Aprilie 2022
GEOBIZ – the Business – Academia Partnership Workshop
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10, 
livia.nistor@fcgc.utm.md

Septembrie 2022
Închiderea proiectului Cross border cooperation in mechatronics engineering education CBCinMEE 2SOFT/1.1/64. 
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, str. Studenților 9/8, bl. nr. 6, 6-208
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

 

MESE ROTUNDE

19-23 aprilie 2022
Masa rotundă „Ziua Limbii Engleze”
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

3 mai 2022
Masa rotundă consacrată Zilei Europei
Departamentul Teorie Economică și Marketing, FIEB, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
veaceslav.bardan@tem.utm.md

20-24 septembrie 2022
Masa rotundă Ziua Limbilor Europene
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

10 octombrie 2022
Masa rotundă „Marketing holistic – viziuni și abordări contemporane”

Departamentul Teorie Economică și Marketing, FIEB, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
lilia.chiriac@tem.utm.md, andrei.gangan@tem.utm.md

LECȚII PUBLICE

SEMINARE ȘTIINȚIFICE

20 aprilie 2022
Seminar științific „Metode moderne de planificare a execuției proiectelor de construcții cu lanțuri neritmice”
Departamentul Economie și Management, FIEB, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
nicolae.turcanu@emc.utm.md

ȘCOLI DE VARĂ

MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE

4 Aprilie 2021
Conferința Internațională dedicată limbajului de programare Ruby
Asociația FAF în parteneriat cu UTM (FCIM), str. Studenţilor, 9/11, Tekwil

16 Aprilie 2021
Conferința științifică internațională „Cercetare, Dezvoltare, Inovare din perspectiva Eticii Globale”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, str. Studenților 9/7, corpul de studii nr. 3

7-8 Octombrie 2021
Conferința științifico-practică internațională „Valorificarea inteligentă a deșeurilor agro-industriale”
Facultatea Tehnologia Alimentelor, str. Studenților, 9/9, corpul de studii nr. 5

7-9 Octombrie 2021
SIELMEN-2021, ediția a 13-a
Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

21-22 Octombrie 2021
Conferința internațională „Electronics, Communications and Computing” – IC|ECCO 2021
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3

19-20 noiembrie 2021
Ediția a XVI-a a Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte”
UTM, FEIE; TUIASI, România. Locul desfășurării: Iași, România
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md 

28-30 octombrie 2021
„Automotive and Integrated Transport Systems” – ATS 2021
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şu Transporturi, str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6

3-5 noiembrie 2021
5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering 
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
icnbme2021@gmail.com

4-5 noiembrie 2021
Conferința științifică internațională „Competitivitate și Dezvoltare Sustenabilă”
Facultatea Inginerie Economică și Business, str. Dacia 41, corpul de studii nr. 10
iuliu.turcan@emin.utm.mdconference.csd@fieb.utm.md

MANIFESTĂRI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

23-25 martie 2021
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

30 septembrie – 2 octombrie 2021
Simpozionul științific ConsGeoCad 2021 cu participare națională și internațională
UTM, Bd. Dacia, 41, blocul de studii 10, Chișinău, R.Moldova
livia.nistor@fcgc.utm.md

MANIFESTĂRI NAŢIONALE

Martie 2021
Conferința științifică studențească „Știința în Limbi Străine”
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

12 Mai 2021
Conferința științifică studențească dedicată Zilei Europeni „Dezvoltatea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
vitalie.maftei@ssu.utm.md

WORKSHOP-URI

Noiembrie 2021
Analiza riscurilor de contaminare chimică a produselor alimentare la păstrare şi contact cu ambalaje neconforme în veredea reducerii acestor riscuri
Facultatea Tehnologii Alimentare, Departamentul Oenologie și Chimie

MESE ROTUNDE

Ianuarie 2021
Obiceiurile de iarnă a diferitor națiuni. Elemente comune
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine
svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

Aprilie 2021
Ziua Limbii Engleze
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

Aprilie 2021
Marketingul digital în era tehnologiilor informaționale
FIEB, DTEM
veaceslav.bardan@tem.utm.md

21 Mai 2021
Integrarea europeană și dezvoltarea industrială durabilă prin cooperare: realizări și perspective
Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/, cornelia.crucerescu@emin.umt.md 

Iunie 2021
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova (atelier de lucru)
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
svetlana.albu@emi.utm.md

Iunie 2021
Analiza riscurilor specifice asociate proceselor materiei prime și a tratamentelor tehnologice
Facultatea Tehnologii Alimentare, Departamentul Oenologie și Chimie

20-24 septembrie 2021
Ziua Limbilor Europene
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

LECȚII PUBLICE

Martie 2021
Faptele de corupție care influențează sau pot influența procesul de instruire
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39; MAI; IGP 

Martie 2021
Atelier de lucru „Frauda alimentară”
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
ala.oberst@emin.utm.mdhttps://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

Aprilie 2021
Marketingul digital în era tehnologiilor informaționale
Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
departament@tem.utm.mdlilia.chiriac@tem.utm.md

11-12 Septembrie 2021
Programer’s Day, eveniment dedicat zilei programatorului
Asociația FAF în parteneriat cu UTM (FCIM), str. Studenţilor, 9/11, Tekwill

SEMINARE ȘTIINȚIFICE

Aprilie 2021
Planificarea proiectelor în baza drumului critic
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

Aprilie 2021
Condiții și căi de implementare a Eurocod-urilor în Republica Moldova
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://dicg.utm.md/

Mai 2021
Analiza hazardului seismic în Republica Moldova
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://dicg.utm.md/anatolie.taranenco@cms.utm.md

27 octombrie 2021
Patrimoniul arhitectural: Aspecte tehnice, economice și juridice
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
ion.albu@fcgc.utm.md
Culegerea de lucrari

Noiembrie 2021
Detecția moleculară a microorganismelor patogene din  produse alimentare
Facultatea Tehnologii Alimentare, Departamentul Oenologie și Chimie

ȘCOLI DE VARĂ

Iunie-iulie 2021
Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene

Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/cornelia.crucerescu@emin.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE

27-28 noiembrie 2020
Simpozionul Internaţional „Probleme actuale ale Matematicii şi Informaticii”
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şu Transporturi, str. Studenţilor, 9/8
SIPAMI2020@mate.utm.md

27 noiembrie 2020
Conferința internațională ”Problemele urbanismului și amenajării teritoriului”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură, bd. Dacia. 39
sergiu.bejan@fua.utm.md

20 noiembrie 2020
Conferința științifică internațională „COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”
Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM, on-line (Platforma Microsoft teams)
https://fieb.utm.md/conference.csd@fieb.utm.md

23-24 octombrie 2020
Ediția a XV-a a Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte”
UTM, bd. Ştefan cel Mare, 168
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md 
Culegerea de lucrari

 

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

26 Noiembrie 2020
Conferința științifică „HAZARM – Integrated Networks for Hazard Risk Management” (online)
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://www.facebook.com/Hazarm-Integrated-Networks-for-Hazard-Risk-Management-100584945057724/notifications/
livia.nistor@fcgc.utm.md

Aprilie-mai 2020
Conferința Tehnico-Științifică  cu participare internațională „Enegrie, Eficiență, Ecologie, Educație”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură, bd. Dacia. 39
sergiu.bejan@fua.utm.md

01-03 aprilie 2020
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
https://utm.md/cts-smd-2020/

 

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE NAŢIONALE

26 iunie 2020
Conferinţa Știinţifică Interuniversitară „Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva Eticii Globale”
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Științe Socio-Umane, str.Studenţilor, 9/7
ecaterina.lozovanu@ssu.utm.mdcristina.lazariuc@ssu.utm.md
Culegerea de lucrari

8 mai 2020
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene” 
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Științe Socio-Umane, str.Studenţilor, 9/7
vitalie.maftei@ssu.utm.md

6-7 aprilie 2020
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Științe Socio-Umane, str.Studenţilor, 9/7

vitalie.maftei@ssu.utm.md

25 martie 2020
Conferinta stiintifica studenteasca Stiintele in Limbi Straine
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine, str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md

 

SEMINARE ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE

11-13 noiembrie 2020
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova. Evaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39

25-27 noiembrie 2020
Diminuarea riscurilor de contaminare a alimentelor cu poluanți tehnogeni, utilizare excesivă a aditivilor sintetici, contactul cu ambalaje neconforme în vederea reducerii acestor riscuri
Facultatea Tehnologia Alimentelor, str. Studenților 9/9, corpul de studii nr. 5

WORKSHOP-URI

12 iunie 2020
Fashion Students Show
Tekwiil, Facultatea Txtile şi Poligrafie, str. Studenţilor 11/1
valentina.bulgaru@fiu.utm.md 

Martie-aprilie 2020
Atelier de lucru „Frauda alimentară”
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/ala.oberst@emin.utm.md

 

MESE ROTUNDE

Aprilie 2020
Marketing online într-o lume digitală
DTEM, FIEB
veaceslav.bardan@tem.utm.md

Mai 2020
Marketing holistic – megatendință în sporirea competitivității entității economice
DTEM, FIEB
veaceslav.bardan@tem.utm.md

14 mai 2020
Realizări și perspective privind dezvoltarea industrială durabilă a Republicii Moldova în contextul integrării europene
DEM, FIEB
rina.turcan@emin.utm.md

20 noiembrie 2020
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova (atelier de lucru)
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
svetlana.albu@emi.utm.md

Decembrie 2020
Economia circulară în contextul dezvoltării durabile
Facultatea Inginerie Economică și Business, On-line (Platforma Microsoft teams)
iuliu.turcan@emin.utm.mdhttps://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

 

LECȚII PUBLICE

27 octombrie 2020
Lupta împotriva traficului de ființe umane
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39; MAI; IGP 

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE 

30 iunie – 4 iulie 2019
The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides 
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://anc9.conferencebook.org/
dumitru.tsiuleanu@fiz.utm.md

18-21 septembrie 2019
The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
str. Zimbrului 10, Institutul Muncii, Chișinău, R.Moldova
https://icnbme.sibm.md/
icnbme@gmail.com
victor.sontea@mib.utm.md

10-12 octombrie 2019
A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice, SIELMEN-2019
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://sielmen.ucv.ro/
ilie.nuca@emm.utm.md

17-19 octombrie 2019
Zilele Academiei de Științe Tehnice in România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

23-26 octombrie 2019
International Conference on Electronics, Communications and Computing (ICMSC-2019)
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 
str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
https://ecco.utm.md/

25-26 octombrie 2019
Conferință științifică internațională „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
https://fieb.utm.md/
rafael.ciloci@fieb.utm.md

Octombrie 2019
Conferința internațională „Învățământul în domeniul Designului Industrial”
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Design Industrial şi de Produs
valeriu.podborschi@dip.utm.md

 

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE NAŢIONALE

26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ctssmd@conf.utm.md

12 aprilie 2019
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

6 mai 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Naţională „SIGURANȚĂ DURABILĂ PENTRU INFRASTRUCTURI RUTIERE”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
ruslan.bordos@dmmc.utm.md

8 mai 2019
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

Noiembrie 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie și Educaţie”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
decanat@fua.utm.md

 

WORKSHOP-URI

15 mai 2019
Work-shop „Impozitarea în Republica Moldova și impactul său asupra dezvoltării economice”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
rina.turcan@emin.utm.md

 

MESE ROTUNDE

18 aprilie 2019
Masă rotundă cu genericul „Particularită-țile marketingului contemporan”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
lilia.chiriac@tem.utm.md

10 mai 2019
Masă rotundă cu genericul „Proiectele de cooperare transfrontali-eră a UE și efectele acestora asupra economiei Republicii Moldova”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
veaceslav.bardan@tem.utm.md

CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

24 – 27 mai 2018
A 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică „ICTEI 2018
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ictei@utm.md
http://www.ictei.utm.md/

31 mai – 2 iunie 2018
A 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”
Str. Studenţilor 9/8, UTM, Chişinău, R. Moldova
ripanumariusionut@yahoo.com
http://www.imane.ro/

21 mai – 23 septembrie 2018
A 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
caim2018@caim.utm.md

octombrie 2018
Simpozionul internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
http://cucuteni5000.utm.md

18 – 20 octombrie 2018
Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
vladislav.resitca@ftmia.utm.md
mircea.bernic@adm.utm.md

15 – 17 noiembrie 2018
A IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională “Probleme actuale  ale urbanismului şi amenajării teritoriului”
Bd. Dacia, 39, Chişinău, R. Moldova
sergiu.bejan@fua.utm.md

aprilie 2018
Conferința științifică națională a studenților „Știința în limbi străine”
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

20 aprilie 2018 (ora 11.00)
Conferinţă ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socioumane şi progresul tehnico-ştiinţific”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md

4 mai 2018 (0ra 10.00)
Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md

 

SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII, ETC.

23 martie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

aprilie 2018
Seminar “Evaluarea și dezvoltarea imobilului”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

aprilie 2018
Seminar “Eficiența energetică a clădirilor locative”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

27 aprilie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

aprilie-mai 2018
Workshop în cadrul proiectului “SMA.RI.GO.2, River contract. Implementation of the Botna river contract for integrated management of river areas” finanțat de KEP Italia
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
vasile.grama@gcg.utm.md