Cercetări științifice UTM

Prezentare generală

De la momentul fondării şi până în prezent, în Universitatea Tehnică a Moldovei o atenţie prioritară se acordă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), care este domeniul de vârf ce determină dinamica dezvoltării oricărei societăţi. UTM a fost şi este singura universitate din Republica Moldova ce pregăteşte specialişti şi efectuează investigaţii ştiinţifice, practic, în toate domeniile ştiinţelor inginereşti.

Activitatea de CDI în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei este coordonată de către Direcţia Cercetări Ştiinţifice (DCȘ) – subdiviziune care asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetare şi doctorat.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Direcția Cercetări Științifice este responsabilă de gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, de înfiinţarea structurilor noi de cercetare. Direcţia asigură suportul necesar în procesul de aplicare pentru obţinerea finanţării naţionale/internaţionale, inclusiv în organizarea seminarelor şi conferinţelor ştiinţifice, congreselor, expoziţiilor naţionale şi internaţionale. Un loc aparte îl deţine organizarea anuală a Conferinţei tehnico-ştiinţifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Anual sunt culegerile de lucrări prezentate la conferinţa UTM. Direcţia Cercetări Ştiinţifice asigură evaluarea internă a performanţei ştiinţifice a personalului de cercetare şi este responsabilă de relaţia cu structurile de evaluare/acreditare a activităţilor de cercetare la UTM.

Obiectivul strategic prioritar în domeniul CDI al Universității constă în fortificarea cercetării și ca rezultat, avansarea UTM în topul instituțiilor de învățământ superior orientate spre cercetare, atât la nivel național, cât și internațional. La acest obiectiv major se aliniază următoarele priorități strategice: dezvoltarea infrastructurii CDI; dezvoltarea și motivarea resurselor umane; internaționalizarea și cooperarea CDI; asigurarea completivității și calității înalte a activităților CDI; creșterea vizibilității naționale și internaționale a CDI.

Activitatea de CDI la UTM este realizată în cadrul a 9 facultăţi, departamente universitare, centre și laboratoare de cercetare.

 

DOMENII DE ACTIVITATE

În conformitate cu Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2023 activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare la Universitatea Tehnică a Moldovei se încadrează în 5 priorități strategice din Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023:

  1. Sănătate;
  2. Agricultură durabilă, securitatea alimentară, şi siguranţa alimentelor;
  3. Mediu şi schimbări climaterice;
  4. Provocări sociale;
  5. Competivitate economică şi tehnologii inovative.

CONTACTE

Prorector pentru cercetare și doctorat: 
Dr.hab., prof.univ. Vasile TRONCIU
Tel.: +373 22 23-54-05
E-mail: vasile.tronciu@adm.utm.md
 

Şef Direcţie: Dr. Rodica CUJBA 
Tel.: +373 22 23-53-05
E-mail: rodica.cujba@adm.utm.md

 

 

Şef-adjunctVictoria IOVU
Tel.: +373 22 23-54-04
E-mail: victoria.iovu@adm.utm.md

Inginer principal (responsabil pentru activitatea de brevetare și expozițiile de inventică): Mihail BALAN
E-mail: mihail.balan@pmai.utm.md