Cercetări științifice UTM

PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE

20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile
Conducător de proiect: Dr.hab. Ghenadie Curocichin (USMF).
Coordonator proiect UTM: Dr. Victor Şontea.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5107.09. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5107.10. Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea
Conducător de proiect: Dr. Rodica Siminiuc.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
Conducător de proiect: Dr. hab. Valeriu Dulgheru.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.18. Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
Conducător de proiect: Dr. Mihai Târșu (Inst. Energetică).
Coordonator proiect UTM: Dr. Ion Stratan.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă
Conducător de proiect: Dr.hab. Tudor Lupașcu (Inst. Chimie).
Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Scutari.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.17. Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
Conducător de proiect: Dr. Viorica Cazac.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Perciun (INCE).
Coordonator proiect UTM: Dr. hab. Larisa Bugaian.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Conducător de proiect: Dr. Nicolae Mogoreanu.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Svetlana Albu.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.08. Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă
Conducător de proiect: Dr. hab. Vasile Tronciu.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.20. Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară
Conducător de proiect: Dr. Eduard Monaico. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.21. Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie
Conducător de proiect: Dr. hab. Dumitru Ţiuleanu.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.24. Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie
Conducător de proiect: Dr. hab. Ion Bostan.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice
Conducător de proiect: Dr. Ion Fiodorov.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice şi de mediu
Conducător de proiect: Dr.hab. Gheorghe Duca (Inst. Chimie). Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Subotin.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.29. Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
Conducător de proiect: Dr. Ilie Nucă.
Perioada: 2020-2023
Rezultate

GA ID: 101060678. GreenSCI – Green Science at the Service of Healthy Society”
Conducător de proiect: Dr.hab. Viorel Bostan.
Perioada: Aprilie 2022 – Noiembrie 2023

GA ID: 101072845. SENNET – Porous Networds for Gas Sensing
Conducător din partea UTM: Dr.hab. Oleg Lupan.
Perioada: Septembrie 2022 – August 2026

2SOFT/1.1/1. Collaborative Entrepreneurial Education.
Conducător echipa UTM: Dr. Valentina Bulgaru.
Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.1/11. Cross-border regional hub of competences for the automotive industry.
Conducător echipa UTM: Dr. Victor Șontea.
Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.1/64. Cross border cooperation in mechatronics engineering education.
Conducător de proiect: dr.hab. Valeriu Dulgheru.
Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.2/83. Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes.
Conducător de proiect: dr.hab. Rodica Sturza.
Conducător echipa UTM: dr. Aliona Ghendov-Moșanu.
Perioada: 2020-2022

21.00208.8007.06/PD. Contribuții privind eradicarea nutrițională a maladiilor asociate consumului de gluten.
Conducător de proiect: Dr. Siminiuc Rodica.
Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.07/PD. Valorificarea deșeurilor din Industria Berii
Conducător de proiect: Dr. Ţărnă Ruslan.
Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.10/PD. Fundamente conceptuale și metodologice ale Educației prospective.
Conducător de proiect: dr. Lungu Viorelia.
Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.11/PD. Stilistica morfologică în design interior arhitectură, arte plastice din Moldova.
Conducător de proiect: Dr. Munteanu Angela.
Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.15/PD. Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori în baza tehnologiilor electrochimice pentru aplicații electronice si fotonice.
Conducător de proiect: Dr. Monaico Eduard.
Perioada: 2021-2022

PROIECTE DE CERCETARE FINISATE