Cercetări științifice UTM

Rezultate ale cercetărilor

Lucrări Științifice

RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVAȚIONALĂ​

Raportare 2022

Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023

Raportare 2021

Graficul audierilor  la Consiliul Științific al UTM a rezultatelor obținute în anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare realizate la UTM

Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023

 

Raportare 2020

Graficul audierilor  la Consiliul Științific al UTM a rezultatelor obținute în anul 2020 în cadrul proiectelor de cercetare realizate la UTM

Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023

 1. 20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale. Director de proiect: dr.hab., prof.univ. Viorel Bostan
 2. 20.80009.5007.24. Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie. Director de proiect: Acad. Dr. hab., Prof. univ. Ion Bostan
 3. 20.80009.5007.21. Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie. Director de proiect: Dr. hab., prof. univ.  Ţiuleanu Dumitru
 4. 20.80009.5007.20. Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară. Director de proiect: Dr. cercet.univ. Monaico Eduard
 5. 20.80009.5007.08. Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă. Director de proiect: Dr. hab., prof.univ. Tronciu Vasile
 6. 20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber-Fizice. Director de proiect: Dr., conf.univ.  Fiodorov Ion
 7. 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice şi de mediu. Director de proiect: Dr., conf.univ. Subotin Iurie
 8. 20.80009.5007.29. Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri. Director de proiect: Dr., conf.univ. Nuca Ilie
 9. 20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi. Director de proiect: Dr.hab. prof. univ. Dulgheru Valeriu
 10. 20.80009.7007.18. Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE). Director de proiect: Dr., conf.univ. Ion Stratan
 11. 20.80009.5107.09. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară. Director de proiect: Dr. hab., prof.univ. Sturza Rodica
 12. 20.80009.5107.10. Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea. Director de proiect: Dr. Siminiuc Rodica
 13. 20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova. Director de proiect: Prof.univ. Albu Svetlana
 14. 20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a iluminatului public. Director de proiect: Dr. Mogoreanu Nicolae
 15. 20.80009.0807.17. Educaţie pentru revitalizarea patrimoniului cultural naţional prin tehnologiile tradiţionale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalităţii, diversităţii şi integrării europene. Director de proiect: Dr. Cazac Viorica

Proiecte bilaterale

Proiecte de cercetări științfiice, Program de postdoctorat

 1. Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale (19.00208.1908.05). Director de proiect: Dr. conf. univ. Ghendov-Moșanu Aliona
 2. Prolongarea funcționalității și protecția compușilor biologic activi în compoziții alimentare. Director de proiect: Dr., conf.univ. Baerle Alexei
 3. Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de nutriţie echilibrată și de siguranţă alimentară. Director de proiect: Dr., conf.univ. Popescu Liliana