Cercetări științifice UTM

Știința deschisă

INFORMAȚIE GENERALĂ

Știința 2.0 – numită și știința deschisă – presupune evoluția permanentă a modului de efectuare a cercetării și de organizare a științei. Aceste transformări ale dinamicii științei și cercetării sunt generate de înmulțirea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionate de globalizarea comunității oamenilor de știință, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre. Toate acestea au un impact atât asupra întregului ciclu, de la demararea cercetării până la publicarea rezultatelor, cât și asupra modului în care respectivul ciclu este organizat.

Sunt afectate institutele active în domeniul științific (spre exemplu, organizațiile de cercetare, consiliile de cercetare, organizațiile care efectuează cercetări științifice, organismele de finanțare), precum și modalitățile de diseminare și de evaluare a cunoștințelor științifice, de exemplu prin apariția unor noi discipline științifice, a unor procedee novatoare de publicare (printre acestea numărându-se înmulțirea semnificativă a publicațiilor cu acces liber) și a unor transformări ale modului în care sunt evaluate calitatea și impactul cercetării.

Sursa: Consiliul UE, Bruxelles, 13 mai 2015, 8784/15

ACTE NORMATIVE

 

DISEMINAREA DESCHISĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII

Revistele UTM publicate în acces deschis

Software de diseminare a rezultatelor