Cercetări științifice UTM

Subdiviziuni de cercetare

În conformitate cu Hotărârea Senatului UTM din 24.08.2021, lista subdiviziunilor de cercetare este următoarea:

NR. SUBDIVIZIUNEA DE CERCETAREDIRECTOR
Direcţia Investigaţii Ştiinţifice
1.Centrul Național de Tehnologii SpațialeAcad. Ion Bostan
2.Centrul Naţional de Studiu şi Testare a MaterialelorAcad. Ion Tighineanu
Facultatea Electronică și Telecomunicații
3.Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și NanostructurateMem. cor. Dumitru Ţiuleanu
4.Laboratorul de Micro-OptoelectronicăConf. univ., dr. Andrei Dorogan
5.Laboratorul de Cercetare a Dispozitivelor Laser și a Materialelor NanostructurateProf. univ. Vasile Tronciu
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
6.Centrul Universitar „Energy Plus”Conf. univ., dr. Victor Gropa
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
7.Centrul Nanotehnologii şi NanosenzoriProf. univ., dr. hab. Oleg Lupan
8.Centrul Naţional de Inginerie BiomedicalăProf. univ., dr.  Victor Şontea
9.Centrul de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii CiberneticeConf. univ., dr. Viorica Sudacevschi
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
10.Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale “Precesia”Acad. Ion Bostan
11.Centrul de elaborare a sistemelor de conversie a energiei regenerabileProf. univ., dr. hab. Valeriu Dulgheru
Facultatea Tehnologia Alimentelor
12.Centrul Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și NutrițieConf. univ., dr.hab. Aliona Ghendov-Moșanu
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
13.Centrul de cerectare în domeniul Geologiei Inginereşti, Geotehnicii, Fundaţiilor și Tehnologii GeoinformaționaleConf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
14.Centrul de cercetare Construcţii RutiereConf. univ., dr. Eugeniu Brăguța